Mindful Miek

Individuele coaching en gezinscoaching

In mijn praktijk staat het kind centraal. Voelt een kind zich niet goed in zijn vel dan zal dit ook een weerslag hebben op het hele gezin.

Daarom komt de hulpvraag vaak niet alleen vanuit het kind maar ook vanuit de omgeving. Het is dan ook belangrijk dat die omgeving -met als kern het gezin- betrokken wordt bij de coaching.

Na een analyse van de hulpvraag gaan we concreet aan de slag. We stellen duidelijk doelen en

werken samen hiernaar toe. 

Het kind en zijn omgeving krijgen technieken aangeleerd om op een positieve manier opnieuw verbonden te zijn met zichzelf en elkaar.

De technieken die ik aanleer vertrekken vanuit positieve psychologie en zijn gebaseerd op mindfulness met meditatie en visualisaties maar hebben ook invloeden vanuit Yoga, dans en sherborne. Schema's vanuit growth mindset, talentenspel en het emotiemonster kunnen ook worden aangereikt.

Een sensorische schommel en klimmuur staan ter beschikking in mijn praktijkruimte.


Elke sessie van +- 60 minuten kost 50 Euro excl. eventuele verplaatsing (0.5 euro/km)
Opmaak sensorisch profiel

Een sensorisch (of zintuiglijk) profiel geeft inzicht in de wijze waarop iemand prikkels verwerkt en hoe sterk iemand op verschillende prikkels reageert.

Ik ben geschoold in de methode van Olga Bogdashina, ook gekend als regenboogprofiel.

We onderzoeken hyper- (over) of hypo- (onder) gevoeligheid op bepaalde zintuigen en welke patronen het kind ontwikkelde om hiermee om te gaan. Deze hypo of hypergevoeligheid kan leiden tot dezelfde patronen als bij ASS, HSP, HB, ADHD,...


Merk je op dat het gedrag van je kind niet aansluit bij of in onevenwicht is met de aangeboden zintuiglijke prikkels (bv extreme angst bij geluid, reageren op naadjes in kledij, ....)?

Of toont je kind onverklaarbaar gedrag (bv woede uitbarstingen, zichzelf of anderen pijn doen, sterk in zichzelf gekeerd, snel gefrustreerd, tics, over beweeglijk, concentratieproblemen,...)?

Dan kan het opmaken van een sensorisch profiel helpend zijn, zonder dat er een diagnose moet worden gesteld. Ook kinderen met diagnose kunnen bij mij terecht.


Het opmaken van een sensorisch profiel helpt je kind en zijn omgeving om je kind beter te begrijpen. Dit zorgt voor rust, (zelf)vertrouwen en verbinding. We gaan van hieruit op zoek naar eenvoudige aanpassingen en hulpmiddelen voor je kind en de omgeving (school, thuis, hobby...) waarin groei en talenten ontwikkelen centraal staan.


Het opmaken van een sensorisch profiel kost 75 euro.

Het is aangeraden dit te combineren met een intake en evaluatie gesprek. (2x50 euro)
Wat mag je hiervoor van mij verwachten:
-Analyse op basis van het gesprek en een geijkte vragenlijst ingevuld door de
ouders of opvoeders.
-Verslag met individueel en praktijkgericht advies.

Aanvullend kan er coaching worden opgestart of kan ik optreden als
moderator.


aanbod

Ik bied individuele en gezinscoaching aan in mijn praktijk in Ruiselede, een gezellig dorp tussen Aalter en Tielt.

In elke sessie of coaching verbind ik vanuit het kind en staat het kind centraal. Dit doe ik met een blik die mindful is en in een veilige omgeving.

Met oog voor het individu ga ik samen met mijn coachees op zoek naar de juiste individuele aanpak.


Je kan mij ook boeken voor groepssessies. Ook hier ga ik voor maatwerk. Elke groep is anders, dus elke sessie zal ook eigen accenten hebben.