Mindful Miek

hoezo mindfulness?

Mindfulness. Waarschijnlijk heb je hier al over gehoord en weet je dat dit zinvol kan zijn om rust te vinden in een steeds veeleisender maatschappij.

Rust die we nodig hebben om fysiek en mentaal te herstellen en ruimte te creëren voor groei.

Men zegt bv dat Newton de theorie van de zwaartkracht ontdekte toen hij aan het rusten was onder zijn appelboom en er een appel naar beneden viel.

Er zijn verschillende definities die gebruikt worden om uit te leggen wat mindfulness nu eigenlijk is.

Mindfulness is voor mij "liefdevolle aandacht in het hier en nu"

Wanneer we mindfulness beoefenen of mindful zijn leren we lief en mild te zijn voor ons zelf en de ander.

We leggen ons toe op observatie, zonder oordeel. Wat je ook voelt, dat is ok.

Verder proberen we enkel aandacht te geven aan het hier en nu. Zo verliezen we geen energie aan gebeurtenissen in het verleden of aan gebeurtenissen die mogelijks in de toekomst zullen plaatsvinden

Wat is de wereld mooi wanneer we onze zintuigen tenvolle kunnnen inzetten doordat de mist in ons hoofd is verdwenen.

Op die manier trainen we ook onze aandachtsspier . We kunnen dus stellen dat mindfulness beoefenen topsport is.


De gevolgen van het beoefenen van mindfulness zijn zeer krachtig. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness overduidelijke positieve neurologische veranderingen teweegbrengt.

Onderzoek toont ook dat kinderen die dagelijks mindfulness boeoefen met klachten als een eerder laag zelfbeeld, aandachtsproblemen, sociale problemen,gebrek aan vertrouwen, angsten, piekergedachten, (hoog)gevoeligheid, moeite om in te slapen of te ontspannen … . significant minder klachten hebben na enkele maanden.

Maar ook voor kinderen die best lekker in hun vel zitten kan mindfulness een enorme verrijking zijn in hun leven.

Het reikt kinderen een laagdrempelige tool aan om om te gaan met stressfactoren die hen vroeg of laat vanuit de maatschappij bereiken. Het maakt hen mentaal sterker, weerbaarder en zorgt er voor dat ze minder afhankelijk zijn van anderen om hun emoties te reguleren. Daardoor worden ze minder overweldigd door stress, vertrouwen ze meer op zichzelf en stijgt hun zelfwaarde-gevoel.

Het is dan ook zeer zinvol om mindfulness-technieken preventief te leren; op het moment dat het kind rustig is.

Zo kunnen de technieken ingeoefend worden en zich eigen worden gemaakt en op ter-mijn ook worden toegepast in moeilijke situaties. We noemen dit ook wel een zaadje planten dat mag ontkiemen wanneer de leerling dit nodig heeft of er klaar voor is.